Skip to main content
içerik pazarlama

İçerik Pazarlama Stratejileri | Magna Dijital Pazarlama

İçerik pazarlama stratejilerinden bahsetmeden önce bir önceki yazımıza dönerek içerik pazarlama kavramını kısaca tanımlayalım. İçerik pazarlama, taktik ve süreçleri geniş bir aralığı kapsayan bir pazarlama tekniğidir. Bunun için belirlenen hedef kitleye pazarlama stratejisi dahilinde optimize, özgün ve yaratıcı içerikler temin edilir. Müşteri odaklı yaklaşım ile içeriğin dijital platformlar üzerinden dağıtılması, içerik pazarlama kavramına 2000’li yıllarda gelen yeniliklerdir.

Ancak tabi ki, içerik pazarlama, sadece içerik yaratmak, dağıtmak ve paylaşmak değildir. İzlemsel bir yaklaşım gerektirir ki bu yaklaşım genel pazarlama stratejisinin de bir parçasını oluşturur. Ancak o kadar önemli bir parçasını oluşturur ki çoğu zaman kendine ait “özel içerik pazarlama stratejileri” gerektirir.

Esasen içerik pazarlama stratejisi, müşterinin yaşam döngüsüne hitaben (tıpkı diğer satış pazarlama stratejileri gibi), içeriklerin stratejik bir şekilde nasıl kullanılabileceğini içerir. Stratejinin kalbinde müşteriler ve müşterilere yaratılacak fayda yer alır.

Magna Dijital Pazarlama olarak bir noktanın altını çizmekte fayda görüyoruz. Fiziki bir ortamda, müşterilere yüz yüze temas edilerek yapılan satış faaliyetlerinde en önemli kıstas satış faaliyetleri yapılan yerin lokasyonudur.

Ancak dijital dünyada, satış ve pazarlama faaliyetlerinde en önemli kriter müşteriye yaratılacak faydadır ki bu fayda bilgi, dolayısıyla içerik ile iletilir.

Yani internet dünyasındaki başarı kritik bir zihniyet değişimi ile başlar. Bu değişim, offline dünyada senelerdir çok iyi bilinen “konum, konum, konum” stratejisinin “bilgi, bilgi, bilgi” stratejisi ile değiştirilmesidir!

İçerik pazarlama stratejileri hangi sorulara cevap verir?

Bir yazıda içerik pazarlama stratejisinin hangi sorulara cevap verebileceğini anlatmak pek mümkün değil. Aşağıda örnek teşkil etmesi bakımından bazı temel soruları örneklendiriyoruz:

1) Ürün ve hizmetlerin potansiyel müşterileri kimlerdir, bu müşterilerin temel içerik ihtiyaçları nelerdir?

İçerik pazarlama stratejisi açısından en önemli sorulardan biridir. Bu sorunun cevabı ile yolda karşılaşılacak bir çok sorunun üstesinden gelinir.

Söz gelimi bir sigorta firmasının müşterilerine sunacağı içerik ile bir moda firmasının potansiyel müşterilerine sunacağı içerik hem kullanılan araçlar hem de muhteviyatı bakımından değişiklik arz eder. Daha görsel, daha kısa ve net içerikler tahmin edeceğiniz üzere bir tekstil firmasının temel içerik pazarlama stratejisini oluştururken bu içeriklerin Pinterest, Instagram, Facebook gibi görsel ağırlıklı mecralardan yayınlanması anlamlı olacaktır.

Öte yandan insanların ne zaman ne şekilde sigortaya ihtiyacı olacağına yönelik, daha metin ağırlıklı içerikler, bir sigorta firması için daha efektif olacaktır ki bu içeriklerin yayılma araçları başta web sitesi, blog olmak üzere Linkedin, Google+ gibi metinlerin daha rahat okunabileceği sosyal medya araçları olacaktır.

2) İçerik pazarlama ile hangi pazarlama ve organizasyonel amaçları iyileştirebilir?

İçerik pazarlama stratejisi, trafik arttırmak, satışa dönme oranını arttırmak, potansiyel müşteri bulmak, markanın genel tanıtımını yapmak, yeni bir ürün ya da hizmetin tanıtımını yapmak gibi amaçlara hizmet edebilir.

Bu amaçları ulaşmak veya var olan sonuçları iyileştirmek adına arama motoru optimizasyonu, e-posta pazarlama, sosyal medya pazarlama, internet reklamcılığı gibi dijital pazarlama araçlarının hangilerinin hangi plan çerçevesinde hangi sıklıkta kullanılacağına ışık tutar.

3) İçerik pazarlama stratejileri kapsamında başarıyı ölçmek için hangi pazarlama ölçütlerini ve KPI’ları baz alacağız?

Bizim için önemli olan kıstas nedir? Conversion rate olarak adlandırılan satışa dönme oranının arttırılması mı, bounce rate olarak adlandırılan siteden hemen çıkma oranının azaltılması mı, ROI olarak adlandırılan yatırım getirisinin arttırılması mı ya da istenilen sayfalardaki tekil kullanıcı artışı mı?

4) Sektörün ve firmanın özellikleri nelerdir?

Örneğin B2B hizmet veren bir firma için içerik pazarlama önemlidir ancak B2C firmalar kadar hayati bir önem arz etmez. B2B firmalar için müşteri yönetimi daha öncelikli bir husustur. Sektör için de yukarıda detaylandırdığımız sigorta ve moda sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları örnek olarak gösterebiliriz.

Yukarıda yazdıklarımızı özetlemek gerekirse içerik pazarlama stratejisi tüm pazarlama stratejisi ile yakından alakalıdır ve bu strateji kullanılacak araçlardan ulaşılacak amaçlara kadar bir dizi hayati soruya cevap verir. Faydalı olması dileğiyle.

İçerik Pazarlama Stratejileri yazısından İçerik Pazarlama Kategorisine gidebilir ya da dijital pazarlama hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

Dijital Dünyayı Magna ile Takip Edin
Bültenimize kaydolarak dijital dünyadaki yeniliklerden, detaylı analizlerimizden haberdar olabilirsiniz!
Hayır teşekkürler
Üye olduğunuz için teşekkürler.
Gizliliğinize saygı duyuyoruz. Bilgileriniz bizle güvende ve asla paylaşılmaz.
Hemen kayıt ol.
×
×
WordPress Popup